استایل کلاسیک

دریافت جایزه ایده برتر از دانشگاه توکیو

دریافت جایزه ایده برتر از دانشگاه توکیو


28 شهریور ، 1395    moj.radfar

هر ساله دانشگاه توکیو اقدام به برگزاری یک فستیوال بزرگ جهت مشخص کردن ایده های جدید و نو می نماید. در پایان فستیوال هر ساله یک ایده را بعنوان ایده برتر در این فستیوال مشخص […]

طرح منتخب جشنواره علم تا عمل

طرح منتخب جشنواره علم تا عمل


28 شهریور ، 1395    moj.radfar

انتخاب طرح کیف الکترونیک آریا بعنوان طرح منتخب در جشنواره علم تا عمل که هر ساله در محل مصلی تهران برگزار می گردد و در آن بیش از 5000 ایده و طرح جدید شرکت می […]

استایل تایم لاین

دریافت جایزه ایده برتر از دانشگاه توکیو

دریافت جایزه ایده برتر از دانشگاه توکیو


28 شهریور ، 1395    moj.radfar

هر ساله دانشگاه توکیو اقدام به برگزاری یک فستیوال بزرگ جهت مشخص کردن ایده های جدید و نو می نماید. در پایان فستیوال هر ساله یک ایده را بعنوان ایده برتر در این فستیوال مشخص […]

طرح منتخب جشنواره علم تا عمل

طرح منتخب جشنواره علم تا عمل


28 شهریور ، 1395    moj.radfar

انتخاب طرح کیف الکترونیک آریا بعنوان طرح منتخب در جشنواره علم تا عمل که هر ساله در محل مصلی تهران برگزار می گردد و در آن بیش از 5000 ایده و طرح جدید شرکت می […]

رونمایی از طرح کیف الکترونیک آریا توسط رئیس جمهور

رونمایی از طرح کیف الکترونیک آریا توسط رئیس جمهور


28 شهریور ، 1395    moj.radfar

رونمایی از طرح کیف الکترونیک آریا در هفته پژوهش در سالن صدا و سیما بعنوان چهارده پروژه برتر سال

استایل مدرن

دریافت جایزه ایده برتر از دانشگاه توکیو

دریافت جایزه ایده برتر از دانشگاه توکیو


28 شهریور ، 1395    moj.radfar

هر ساله دانشگاه توکیو اقدام به برگزاری یک فستیوال بزرگ جهت مشخص کردن ایده های جدید و نو می نماید. در پایان فستیوال هر ساله یک ایده را بعنوان ایده برتر در این فستیوال مشخص […]

طرح منتخب جشنواره علم تا عمل

طرح منتخب جشنواره علم تا عمل


28 شهریور ، 1395    moj.radfar

انتخاب طرح کیف الکترونیک آریا بعنوان طرح منتخب در جشنواره علم تا عمل که هر ساله در محل مصلی تهران برگزار می گردد و در آن بیش از 5000 ایده و طرح جدید شرکت می […]

رونمایی از طرح کیف الکترونیک آریا توسط رئیس جمهور

رونمایی از طرح کیف الکترونیک آریا توسط رئیس جمهور


28 شهریور ، 1395    moj.radfar

رونمایی از طرح کیف الکترونیک آریا در هفته پژوهش در سالن صدا و سیما بعنوان چهارده پروژه برتر سال

استایل کومبو

اَپ ِ خود آموز انگلیسی  دهم

اَپ ِ خود آموز انگلیسی دهم


  +

پرداخت درون برنامه ای (فقط 6500 تومان)

[ia_button id="button_99" size="small" solid="0" link="http://www.ariaebook.com/app/download/com.ariaebook.sl.en10.apk" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]دانلود نگارش آندروید[/ia_button] [ia_button id="button_99" size="small" solid="0" link="http://www.ariaebook.com/app/exe/10_SL_En.exe" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]دانلود نگارش ویندوز [/ia_button]
اَپ ِ خود آموز زبان و ادبیات فارسی دهم

اَپ ِ خود آموز زبان و ادبیات فارسی دهم


  +

پرداخت درون برنامه ای (فقط 6500 تومان)

[ia_button id="button_99" size="small" solid="0" link="http://www.ariaebook.com/app/download/com.ariaebook.sl.Fa10.apk" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]دانلود نگارش آندروید[/ia_button]

[ia_button id="button_99" size="small" solid="0" link="http://www.ariaebook.com/app/exe/10_SL_Fa.exe" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]دانلود نگارش ویندوز [/ia_button]

اَپ ِ خود آموز تاریخ (1) ایران و جهان باستان دهم انسانی

اَپ ِ خود آموز تاریخ (1) ایران و جهان باستان دهم انسانی


  +

پرداخت درون برنامه ای (فقط 6500 تومان)

[ia_button id="button_99" size="small" solid="0" link="http://www.ariaebook.com/app/download/com.ariaebook.sl.Atk10.apk" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]دانلود نگارش آندروید[/ia_button]

[ia_button id="button_99" size="small" solid="0" link="http://www.ariaebook.com/app/exe/10_SL_Atk.exe" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]دانلود نگارش ویندوز [/ia_button]