دریافت جایزه ایده برتر از دانشگاه توکیو

دریافت جایزه ایده برتر از دانشگاه توکیو

هر ساله دانشگاه توکیو اقدام به برگزاری یک فستیوال بزرگ جهت مشخص کردن ایده های جدید و نو می نماید.
در پایان فستیوال هر ساله یک ایده را بعنوان ایده برتر در این فستیوال مشخص می نماید.
در سال 2016 این شرکت موفق به دریافت جایزه برتر از این فستیوال گردید و برگ زرینی را به نام ایران در جهان بنام خود ثبت نمود

01

02

TakedaCertificate

پاسخ دهید